Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

MISS POLONIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - Kalisz 2018

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

Na konkurs należy nadesłać 3-5 wierszy.

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

Organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rodziny Wiłkomirskich jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu. Konkurs ten ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 latNa Konkurs należy nadesłać zestaw zawierający 3-5 wierszy. Utwory powinny być w trzech egzemplarzach maszynopisu. Na Konkurs mogą zostać nadesłane wyłącznie wiersze wcześniej niepublikowane oraz nienagradzane w innych konkursach. Organizator nie ogranicza tematyki utworów, jednak przewiduje dodatkową kategorię: wiersze inspirowane muzyką. Zestawy należy przesłać do 15 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego)! Więcej informacji na temat konkursu i dokładny regulamin na stronie internetowej http://lyzkamleka.poezja-art.eu/imprezy-2017/iii-konkurs-poetycki-im-rodziny-wilkomirskich/

Kontakt z organizatorem: lyzkamleka@gmail.com

Pula nagród wynosi 5 000 zł. O podziale nagród zadecyduje Jury w składzie:

  • Wojciech Kass – przewodniczący,
  • Aneta Kolańczyk (Teresa Rudowicz),
  • Tadeusz Olszewski,
  • sekretarz jury: Aleksandra Konieczny.