Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Konkurs "Na granicy"

Organizatorem konkursu „Na granicy” jest Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”

Konkurs "Na granicy"

 1. Projekt "Na granicy" kierowany jest do artystów zamieszkałych lub pracujących w powiecie kaliskim, ostrowskim i pleszewskim. Celem projektu jest  nawiązanie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz granicy i jej możliwych geograficznych, historycznych, politycznych i symboliczno-kulturowych kontekstów, przy jednoczesnym otwarciu na indywidualne „twórcze światy” uczestników projektu. Jest to pierwszy pionierski krok w obszarze integracji środowisk twórczych, które pomimo dziesiątków lat ta nieistniejąca już granica nadal dzieli.
 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowany do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także artystów (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem artystycznym.
 1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału na wypełnionej karcie zgłoszeniowej, zawierającej akceptację niniejszego regulaminu, którą można pobrać ze strony: www.wiezacisnien.kalisz.pl.
 1. Nagrody i wyróżnienia. 
 1. Trzy równorzędne nagrody po jednej w każdej kategorii w kwocie 1918 zł.
 1. Trzy wyróżnienia w kwocie 400 zł.
 1. Wystawa indywidualna w OKP Wieża Ciśnień.
 1. Wystawa indywidualna w Galerii 33 w Ostrowie Wlkp.
 1. Nagrody rzeczowe (zestawy plastyczne o wartości ponad 200 zł).
 1. Nagroda wolontariuszy Wieży Ciśnień.
 1. TERMINY
 1. 17.09.2018 - nadsyłanie prac drogą mailową - I etap.
 1. 28.09. 2018- informacje o zakwalifikowaniu - II etap.
 1. 12.10.2018 - ostateczny termin nadesłania prac lub osobiste doręczenie na adres Organizatora
 1. 19.10.2018 - obrady jury i wyłonienie zwycięzców.
 1. 22.10.2018- ogłoszenie listy artystów uczestników wystawy na: www.wiezacisnien.kalisz.pl
 1. 09.11. - 30.11.2018 - wernisaż i wystawa w Galerii „Wieża Ciśnień” w Kaliszu.
 1. 07.12. - 20.12.2018 - wernisaż i wystawa w „Galerii 33” w Ostrowie Wielkopolskim.