Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Strefa KKS - Kalisz 2018

Konkurs "Na granicy"

Organizatorem konkursu „Na granicy” jest Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”

Konkurs "Na granicy"

 1. Projekt "Na granicy" kierowany jest do artystów zamieszkałych lub pracujących w powiecie kaliskim, ostrowskim i pleszewskim. Celem projektu jest  nawiązanie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz granicy i jej możliwych geograficznych, historycznych, politycznych i symboliczno-kulturowych kontekstów, przy jednoczesnym otwarciu na indywidualne „twórcze światy” uczestników projektu. Jest to pierwszy pionierski krok w obszarze integracji środowisk twórczych, które pomimo dziesiątków lat ta nieistniejąca już granica nadal dzieli.
 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowany do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także artystów (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem artystycznym.
 1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału na wypełnionej karcie zgłoszeniowej, zawierającej akceptację niniejszego regulaminu, którą można pobrać ze strony: www.wiezacisnien.kalisz.pl.
 1. Nagrody i wyróżnienia. 
 1. Trzy równorzędne nagrody po jednej w każdej kategorii w kwocie 1918 zł.
 1. Trzy wyróżnienia w kwocie 400 zł.
 1. Wystawa indywidualna w OKP Wieża Ciśnień.
 1. Wystawa indywidualna w Galerii 33 w Ostrowie Wlkp.
 1. Nagrody rzeczowe (zestawy plastyczne o wartości ponad 200 zł).
 1. Nagroda wolontariuszy Wieży Ciśnień.
 1. TERMINY
 1. 14.09.2018 - nadsyłanie prac drogą mailową - I etap.
 1. 28.09. 2018- informacje o zakwalifikowaniu - II etap.
 1. 12.10.2018 - ostateczny termin nadesłania prac lub osobiste doręczenie na adres Organizatora
 1. 19.10.2018 - obrady jury i wyłonienie zwycięzców.
 1. 22.10.2018- ogłoszenie listy artystów uczestników wystawy na: www.wiezacisnien.kalisz.pl
 1. 09.11. - 30.11.2018 - wernisaż i wystawa w Galerii „Wieża Ciśnień” w Kaliszu.
 1. 07.12. - 20.12.2018 - wernisaż i wystawa w „Galerii 33” w Ostrowie Wielkopolskim.