Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

MISS POLONIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - Kalisz 2018

Stare miasto pod ziemią

Wystawa będąca pokłosiem badań archeologicznych prowadzonych na Rynku Głównym w Kaliszu w 2016 i 2017 r.

Stare miasto pod ziemią

Prace wykopaliskowe, prowadzone przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej na zlecenie Miasta Kalisza, odbyły się w dwóch etapach - od listopada do grudnia 2016 r. oraz od marca do maja 2017 r. Wytyczono i wyeksplorowano dwa wykopy archeologiczne o łącznej  powierzchni około 3 arów. Na podstawie przeprowadzonych badań archeologicznych ustalono, że w czasach lokacji miasta poziom użytkowy rynku znajdował się ponad 4 m poniżej poziomu obecnego. Badania potwierdziły występowanie co najmniej trzech poziomów kamiennych bruków. Najstarszy, średniowieczny, odkryto w części północno-wschodniej rynku, na poziomie 4 m od powierzchni współczesnej nawierzchni. Natomiast, późniejsze relikty bruków znaleziono w obu objętych pracami wykopach, na różnych poziomach osadniczych od XVII do początku XX wieku. Znaczna część odkryć związana była z funkcjonowaniem w granicach rynku instalacji  doprowadzających wodę i służących do odbioru ścieków. W wykopie położonym po północno-wschodniej stronie rynku odsłonięto relikty drewnianego, nowożytnego wodociągu z wydrążonych pni drewnianych, natomiast w wykopie od strony południowej rynku, wodociągu wykonanego z dębowego koryta nakrytego belką i uszczelnionego na łączeniu gliną. Z odprowadzeniem nieczystości i wody z powierzchni rynku można także wiązać drewniane konstrukcje o przebiegu liniowym ze wschodu na zachód, odsłonięte w wykopie na południe od ratusza.

Otwarcie wystawy „Stare miasto pod ziemią” odbędzie się 8 września o godz. 16:00 w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej (ul. Kościuszki 12).