Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Warsztaty wzornictwa regionalnego Południowej Wielkopolski

Warsztaty odbywają się w oddziale MOZK Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie (Russów 49, 62-817 Żelazków) w terminie od 9 do 11 listopada 2018 r.

Warsztaty wzornictwa regionalnego Południowej Wielkopolski

Uczestnikami warsztatów mogą być członkinie Kół Gospodyń Wiejskich mających swoją siedzibę na terenie powiatów: kępiński, ostrowski, ostrzeszowski, kaliski, pleszewski, krotoszyński, jarociński.

Rekrutacja na warsztaty trwa od 1 do 24 października 2018 r. Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej. Chęć uczestnictwa w warsztatach zgłasza się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłania go do siedziby organizatora na adres korespondencyjny: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz lub adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

W warsztatach uczestniczy 25 osób.

Organizator pokrywa koszt noclegu i wyżywienia uczestnika w trakcie trwania warsztatów. Organizator warsztatów nie zapewnia dojazdu na miejsce warsztatów lub zwrotu jego kosztów.

Warsztaty zakończą się wystawą prac wykonanych podczas zajęć, której otwarcie odbędzie się 14 listopada 2018 r. w Russowie.

Regulamin, program i karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.muzeumwkaliszu.pl