Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Wędrówki ze szkicownikiem

Wernisaż wystawy pokonkursowej - nagrodzeni z całej Polski, ponad trzystu uczestników, bogactwo szkiców miejsc, krajobrazów, postaci.

Wędrówki ze szkicownikiem

W Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza zobaczycie efekt III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Śladami Tadeusza Kulisiewicza – wędrówki ze szkicownikiem”. 

Konkurs organizowany przez Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu jest skierowany do uczniów szkół o podobnym profilu z całej Polski. W centrum zainteresowania stawiany jest szkic, czyli pierwszy zapis plastycznej wypowiedzi. Forma nawiązuje do twórczości patrona kaliskiej placówki, który słynął ze swoich rysunkowych szkicowników. - Uczestnicy naszej rywalizacji są proszeni o zaprezentowanie zestawu szkiców. Tematyka jest otwarta; może być to dowolny pejzaż, postać ludzka, zwierzęca, czy nawet peregrynacje osobiste – przestrzenie własnej fantazji i eksperymentów. Warunek jest jeden: przyjmujemy formy wypowiedzi poprzez szkic, a więc to, co poprzedza żmudną pracę studyjną – mówi Izabella Symanowicz, komisarz III edycji konkursu, malarka i nauczycielka w kaliskim LP. 

Zainteresowanie jest bardzo duże, a III edycja - najbogatsza: wpłynęły 402 zestawy prac w różnych technikach (ołówek, tusz, sepia, węglem, gwasz) 304 uczniów z 29 szkół plastycznych. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszymi „Wędrówkami...”. Dla uczniów konfrontacja z pracami rówieśników z różnych stron Polski jest bardzo istotna – dodaje komisarz III edycji. Naturalną przestrzenią dla prezentacji pokonkursowej wystawy jest Centrum Rysunki i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. W galerii przy ul. Kolegialnej, 7 grudnia, w czwartek, o g. 14. 00, odbędzie się wernisaż połączony z wręczeniem nagród. Jury obradujące pod przewodnictwem prof. Jacka Jagielskiego przyznało: Grand Prix Tadeuszowi Petyni z Zespołu Szkół Plastycznych im. S. Wyspiańskiego w Jarosławiu (opiekun artystyczny: Tomasz Potuczko), I Nagrodę Miłoszowi Tomkowiczowi z LP im. T Brzozowskiego w Krośnie (opiekun artystyczny: Piotr Wójtowicz), II Nagrodę Paulinie Witczak z LP im. K. Kobro w Zduńskiej Woli (opiekun artystyczny: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk), III Nagrodę Aleksandrze Jaskulskiej z LP im. S. Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim (opiekun artystyczny: Anna Kunka-Kawełczyk). Wyróżnienia otrzymali: Ewa Sandej z Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni (opiekun artystyczny: Ewa Manuszewska), Oliwia Donart z LP im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu (opiekun artystyczny: Ewa Ratajczyk), Maria Zmarzły z Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu (opiekun artystyczny: Małgorzata Futkowska) oraz wyróżnienie dyrektora LP w Kaliszu, Wiktoria Kruk z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie  (opiekun artystyczny: Renata Stadler). Mecenasami konkursu od trzech edycji są: Fundacja Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie oraz Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a inicjatorkami przedsięwzięcia pn. „Śladami Tadeusza Kulisiewicza – wędrówki ze szkicownikiem” - malarki i nauczycielki kaliskiego liceum Ewa Ratajczyki Izabella Symanowicz.

Sprawdź także...