Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Mali Artyści

Warsztaty arteterapeutyczne dla 3-latków.

Mali Artyści

Celem głównym warsztatów arteterapeutycznych dla 3-latków „Mali Artyści” jest wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby samorealizacji dziecka oraz przejawiane przez niego formy aktywności.

Poszczególne cele to m. in.:

- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych

- Podnoszenie poziomu samoakceptacji

- Rozładowywanie negatywnych napięć, emocji i agresji

- Zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie

- Rozwijanie sprawności manualnej

Organizacja warsztatów: zajęcia, na których obecni są dzieci i ich opiekunowie, odbywają się raz w tygodniu, grupy max. 6 dzieci, zajęcia przeprowadzane są w jednej sali.

Prowadząca: Agnieszka Zalewska - ukończyła studia magisterskie na UAM – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, arteterapeuta, oligofrenopedagog i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta ręki.  Pasjonatka stosowania metod arteterapeutycznych do pogłębiania samoświadomości, uwalniania energii, budowania relacji z sobą i innymi ludźmi. Autorka wielu scenariuszy zabaw edukacyjnych i rozwojowych. W budowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci towarzyszy jej perspektywa Dziecka, podejście związane ze swobodą wyboru, wzajemnym szacunkiem i oparciem w relacji Dziecko-Dorosły. Zajęcia buduje i prowadzi z inspiracji wieloma metodami, tworząc z tego autorski program. Prywatnie – szalona dusza i miłośnik zwierząt.