Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

MISS POLONIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - Kalisz 2018

Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2017

Festiwal nawiązuje do płyty z nagraniami archiwalnymi z Ziemi Kaliskiej. Festiwal jest spotkaniem ludzi współczesnych z tradycją i kulturą muzyczną regionu – teraźniejszości z przeszłością.

Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2017

Program obchodów na placu CKiS przy Parku Miejskim:

godz. 15:00 - rejestracja uczestników,

godz. 16:00 - 19:00 – prezentacje konkursowe, targi sztuki ludowej,

godz. 19:00 - 20:30 – obrady jury i ogłoszenie wyników,

godz. 19:00 - 22:00 – Tańce blisko ziemi – potańcówka tradycyjna.

 Kliknij aby przeczytać regulamin Festiwalu Melodie stamtąd.

*Zgłoszenia: warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie, na adres CKiS, wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa 2017do 26 czerwca 2017 r. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

Wszelkie pytania: ania@ckis.kalisz.pl

Sprawdź także...