Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Tropienie

Performance wokalny - Jacek Różański.

Tropienie

Performance wokalny zbudowany w przestrzeni i kontekście wystawy Bogny Rząd pt. GENESIS. Osią działania jest refleksja nad pojęciem ewolucji gatunku ludzkiego i procesów synantropizacji świata przyrody (roślin i zwierząt). Próba zbudowania tropów wokalnych, z pomocą rozszerzonych technik wokalnych, jest eksperymentem mogącym zderzyć nas z wypieranymi atawizmami. Być może gardłowe echa człekokształtnych, obecne w obrzędach ludowych, folklorze i wytworach tzw. wysokiej kultury wokalnej (operowych ariach), są szczątkową formą naszej duchowej relacji z praprzodkami. Jeśli istnieje pamięć wody, pamięć ciała, a dźwięk jest ujawnioną formą światła, to być może nasze cywilizacyjne tropizmy są tylko odpowiedzią na pulsację niedosięgłego jądra kosmosu.

Performance wokalny: Jacek Różański

Aranżacja muzyczna: Łukasz Glapka

Więcej informacji na stronie: www.tarasin.pl