Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Lucky Run

Bieg z okazji obchodów Dni Trzeźwości w Kaliszu.

Lucky Run

Celami organizatorów są:

1. Integracja osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin i dzieci.

2. Zwrócenie uwagi na problem uzależnienia od alkoholu i zespołu współuzależnienia.

3. Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego w profilaktyce uzależnień i

współuzależnień.

4. Promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz biegania, jako najprostszej

formy ruchu.

5. Pozyskanie funduszy na cele statutowe Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pogoda

Ducha”.

START: Park Miejski (przy Domku Parkowego). ZAPISY: foxter-sport.pl

źr. facebook