Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Mikołajkowy Charytatywny Kijomarsz

W ramach imprez towarzyszących „Wigilii na kaliskim rynku” spod kaliskiego ratusza wyruszy V Mikołajkowy Charytatywny Kijomarsz. Chętni mogą zgłaszać się nawet w dniu marszu -15 grudnia br.

Mikołajkowy Charytatywny Kijomarsz

Uczestnicy gromadzą się na płycie Głównego Rynku. Trasa marszu ma długość 4,5 km i prowadzi ulicami Główny Rynek – ul. Łazienna – Park Miejski – Wał Matejki – Szlak Bursztynowy - Czarna Droga - Park Paderewskiego - u. Częstochowska - Park Miejski - Browarna - Główny Rynek / ok. 4,5 km.

Marsz odbędzie się bez względu na pogodę. Mile widziane posiadanie czapeczki św. Mikołaja!

Zasady uczestnictwa

1. w marszu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie

2. osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów

3. w marszu mogą uczestniczyć osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich

4. przed marszem każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia iż przyjmuje do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem i pociąga za sobą ryzyko kontuzji

5. uczestnicy biorą udział w marszu na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie

6. organizator nie zabezpiecza uczestnikom sprzętu/kijki

7. marsz ma charakter imprezy rekreacyjnej, w związku z czym pomiar czasu i klasyfikacja miejsc nie będą prowadzone

Celem imprezy jest wsparcie akcji „Wigilia na Kaliskim Rynku”. Wpisowe za udział w imprezie wynosi min. 3 zł. Wpłaty należy dokonać w dniu Marszu – zostanie przygotowana specjalna, oznaczona puszka.

Sprawdź także...