Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Lear, k***a!

Katowicki Teatr A PART wielokrotnie gościł na LA STRADZIE. Tegoroczny spektakl będzie miał oficjalną premierę… dzień po kaliskiej prezentacji!

Lear, k***a!

Spektakl dla widzów dorosłych.

"Lear, k***a!" to drugi spektakl (obok przedstawienia scenicznego Nic. Szkice do Króla Leara
z 2017 roku) nawiązujący do motywów i wątków zawartych w Królu Learze Williama Szekspira. Obok dramatu Szekspira inspiracją do jego powstania była powieść Jesień patriarchy Gabriela Garcii Marqueza. O ile w Nic. Szkice do Króla Leara oś tematyczną stanowiły intymne motywy trudnych relacji córek i ich ojców oraz piekło przemijania, starości i niedołężności, o tyle w Lear, k***a! centralnym tematem jest starczy despotyzm, dążenie do władzy absolutnej, zatrata w konflikcie i wojnie i entropia – towarzyszący temu rozpad, erozja struktur społecznych i moralnych. Widowisko jest kolażem obrazów scenicznych, posiadającym wszystkie cechy stylu, charakterystyczne dla poprzednich przedstawień plenerowych Teatru A Part, takich jak Femina, El Niño. Miłość w czasach niepokoju i Faust. Na jego stronę wizualną składają się wysokie metalowe konstrukcje, ruchome podesty, szczudła, żywioły ognia i wody i ekspresyjne aktorstwo.

Scenariusz, scenografia, choreografia, reżyseria: Marcin Herich.

Sprawdź także...