Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Akademia Świadomego Rodzica

EMOCJE, GRANICE, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI - cykl spotkań dla rodziców, opiekunów małych dzieci (do 6. roku życia) oraz dla przyszłych rodziców.

Akademia Świadomego Rodzica

Te spotkania są dla Ciebie, jeśli chcesz: zdobyć wiedzę na temat rozwoju i potrzeb dziecka w pierwszych latach jego życia, zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące empatycznego towarzyszenia dziecku w jego rozwoju emocjonalnym i społecznym, w rozwoju jego tożsamości i poczucia własnej wartości, przyjrzeć się nowym wartościom i perspektywom w myśleniu o tym, czym jest wychowanie dziecka (filozofia Jespera Juula, Rodzicielstwo Bliskości).

W czasie czterech spotkań będzie mowa o dziecięcych emocjach i o tym, jak na nie reagować, aby wpierać dziecko w procesie regulacji emocji, w procesie rozwijania jego świadomości tego, co czuje, czego potrzebuje, o tym, jak wspierać poczucie własnej wartości dziecka, o tym, co to znaczy, że dziecko potrzebuje granic, o osobistym, autentycznym języku w kontakcie z dzieckiem, o przekonaniach dotyczących bycia rodzicem, które niekoniecznie wspierają i pomagają.

4 spotkania 1x w tygodniu - środy, od 7.03.2018 do 28.03.2018. Zapisy: 608 572 282, karolina.debska@op.pl Ilość miejsc ograniczona.

Prowadząca:

Karolina Dębska-Stępień - psycholog, trener Familylab Polska. Ukończyła roczną Szkołę Trenerów Treningu i Warsztatu Psychologicznego Moniki Sowickiej oraz roczny cykl szkoleń w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Odbyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Terapii Rodzin, 2-letnie szkolenie w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii oraz liczne szkolenia w obszarze pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Pracowała w poradniach w Warszawie, Sieradzu i Kaliszu, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową z dziećmi i nastolatkami. Odbyła kurs trenerski dla realizatorów „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” oraz cykl szkoleń w ramach programu „Dobry Rodzic – Dobry Start”. Prywatnie żona i mama.

Sprawdź także...