Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Budowanie poczucia wartości dziecka i rodzica-warsztaty

Agnieszka Kubicka-Błońska i Agnieszka Burchacka zapraszają na kolejne spotkanie rodziców i opiekunów.

Budowanie poczucia wartości dziecka i rodzica-warsztaty

Podczas warsztatów zgłębicie temat poczucia własnej wartości. Celem zajęć jest pomoc uczestnikom w poznaniu swojej wartości i nauczenie się rozpoznawania - w sobie i u Waszych dzieci tej właśnie wartości. Organizatorki warsztatów uważają, że rodzicielstwo powinno budować się świadomie, na silnych fundamentach, a zdrowe poczucie wartości u rodzica i dziecka, jest wartością która wpływa budująco na wzajemne relacje jak i na całe życie. Podczas warsztatów będziecie rozmawiać, ćwiczyć, analizować i wyciągać wnioski. Nauczycie się jak przekazywać to, co najlepsze w Was - Waszym dzieciom.

Na warsztatach:

- dowiecie się, dlaczego poczucie wartości jest podstawą dobrego, satysfakcjonującego życia;

- nauczycie się rozpoznawać swoje własne poczucie wartości oraz swojego dziecka;

- dowiecie się, co stanowi wartość człowieka i jak budować w dziecku zdrowe podejście do rezultatów w życiu tak aby nie wyznaczały one naszej wartości.

- przeanalizujemy, co buduje, a co uszkadza nasze poczucie wartości - i na co mamy wpływ w tej kwestii, a na co nie.

- porozmawiamy o tym, jaka jest rola domu i rodziców w budowaniu poczucia wartości dziecka oraz, co możemy w tej kwestii zrobić i zmienić w naszym własnym życiu.

- dowiecie się też jak budować zdrowe podejście do błędów (czy to naszych własnych, czy naszych dzieci), tak by wynosić z nich konstruktywne lekcje

W cenie oczywiście pyszna kawa i ciasto oraz materiały. Maksymalna liczba uczestników: 15 osób.

Sprawdź także...