Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

MISS POLONIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - Kalisz 2018

Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa.

Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia

Jedzenie to jedna z potrzeb podstawowych człowieka, potrzeba naturalna, element biologii. Jednakże, poza sytuacjami ekstremalnymi, to co jemy i sposób, w jaki to czynimy, stanowi wynik kulturowych rozstrzygnięć. Tradycyjnie człowiek odżywiał się w taki sam sposób, jak pozostali członkowie grupy czy warstwy społecznej, do której przynależał i z którą się w pełni identyfikował. Można przyjąć, że w obrębie takiej grupy wszyscy jadali w podobny, jeśli nie taki sam sposób, a różnice wynikały jedynie z zamożności jednostek czy rodzin i to jedynie w przypadku, gdy logika kulturowa takie zróżnicowanie dopuszczała. Jakkolwiek definiowana kulturowo dieta czerpała z dość wąskiej grupy lokalnych i najczęściej sezonowych produktów.

Obecnie bogate społeczeństwa późnokapitalistycznego czy ponowoczesnego Zachodu stają wobec sytuacji nadmiaru ogólnodostępnych produktów spożywczych, a co równie istotne – nadmiaru form ich konsumpcji. Preferencje odnośnie samych produktów, jak też sposobów ich przygotowania i spożywania, w nieporównywalnie większym stopniu są dziś efektem panujących mód, ideologii, przewartościowań religijnych czy światopoglądowych, jakim poddają się jednostki (bądź są im poddawane) w ramach swojego życia. 

W upowszechnianiu tych kulturowych wzorów (stylów życia), „filozofii” odżywiania się, wreszcie konkretnych produktów i potraw pierwszoplanową rolę wiodą media. Choć promocja nowych zachowań kulinarnych odbywa się najczęściej za pośrednictwem mechanizmów medialnych łączonych z kulturą popularną, to jednak nie ogranicza się do nich, obejmując inne strefy kultury.

Celem konferencji jest przeprowadzenie możliwie szerokiej dyskusji nad zjawiskiem wykorzystywania jedzenia oraz wszelkich zachowań kulinarnych i towarzyszących im deklaracji kulturowych, które jednostki czy grupy społeczne wykorzystują w procesach autokreacji, a także prześledzenie roli, jaką w tym procesie odgrywają media. Do uczestnictwa w obradach pragniemy zaprosić przede wszystkim humanistów i badaczy społecznych: antropologów, medioznawców, socjologów, językoznawców, historyków sztuki oraz i innych naukowców, których zainteresowania badawcze w jakikolwiek sposób korespondują z zaproponowaną tematyką.

Zgłoszenie wystąpienia – do 2 lipca 2017 (zgłoszenie w formie elektronicznej na adres: medialnegotowanie@gmail.com, Karta Zgłoszenia Uczestnictwa); informacja o przyjęciu wystąpienia – do 16 lipca, opłata – do 15 września 2017 (informacje dot. wpłat TUTAJ).