Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

MISS POLONIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - Kalisz 2018

Zabytkowe cmentarze kaliskie - sympozjum naukowe i panel dyskusyjny

Zabytkowe cmentarze kaliskie jako element wielokulturowego dziedzictwa narodowego - perspektywy i potrzeby.

Zabytkowe cmentarze kaliskie - sympozjum naukowe i panel dyskusyjny

Sympozjum jest próbą podjęcia zabiegów w okół ratowania zabytkowych cmentarzy. Godz. 10:00 – oprowadzanie po zabytkowych cmentarzach – początek na Cmentarzu Ewangelickim. Godz. 15.00 -17.00 - Sympozjum naukowe i panel dyskusyjny.

Sympozjum jest próbą podjęcia zabiegów wokół ratowania zabytkowych cmentarzy kaliskich (katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego), usytuowanych w centrum miasta. Nekropolie są wyjątkowym zespołem – tak przestrzennym, jak kulturowym - świadczącym o wielokulturowej tradycji Kalisza, unikatowym w skali Wielkopolski i wyjątkowym w Polsce ze względu na swoje położenie w bliskim sąsiedztwie w centrum miasta. Pochowano na nich wiele osób zasłużonych dla Kalisza, Wielkopolski i kraju. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, jako organizacja o ustalonej renomie naukowej, pragnie zorganizować, wykorzystując swój potencjał merytoryczny, sympozjum naukowe obrazujące historię, stan obecny i problemy związane z zachowaniem tego dziedzictwa kulturowego.

źr. kalisz.naszemiasto.pl