Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

MISS POLONIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - Kalisz 2018

Zjazd Monarchów i Wielkie Manewry w Kaliszu 1835 roku

Wykład prof. UAM dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka.

Zjazd Monarchów i Wielkie Manewry w Kaliszu 1835 roku

Prof. UAM dr. hab. Zbigniew Pilarczyk - specjalizuje się w historii średniowiecza, wojskowości, fortyfikacji i harcerstwa. Jest wykładowcą Wydziału Historycznego UAM, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu oraz Studium Doktoranckiego Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Wypromował 10 doktorów.

Prowadzi także aktywną działalność społeczną. Od 1967 jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Poznaniu oraz członka Rady Programowej Muzeum Harcerstwa w Warszawie i Rady Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu. W 2006 był członkiem komitetu honorowego kandydata na prezydenta Poznania Jacka Tomczaka. Za swoją działalność został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką „Za zasługi dla oświaty”.