Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

PubQuiz w Urwanym Filmie

Zbierz drużynę, odpowiadaj na pytania i zgarniaj nagrody.

PubQuiz w Urwanym Filmie

Quiz to forma rozrywki intelektualnej polegająca na sprawdzaniu posiadanych wiadomości z różnych dziedzin, np. kino, sport, geografia, muzyka, media itp. Swoją formą przypomina teleturnieje, których głównym założeniem jest odpowiadanie na pytania przez uczestników gry. Udział w nim może wziąć każdy, bez wstępnych eliminacji. W pierwszej części PubQuizu zadawane są pytania, na które drużyna udziela odpowiedzi na specjalnie przygotowanych kartach. W drugiej części prowadzący podaje odpowiedzi, aby uczestnicy mogli porównać je ze swoimi. Za każdą prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje jeden punkt, a za odpowiedź błędną lub jej brak - zero. Wygrywa drużyna, która uzyska najwięcej punktów. PubQuiz jest doskonałym sposobem na sprawdzenie posiadanej wiedzy oraz oryginalną formą spędzania wolnego czasu ze znajomymi. A wszystko pod szyldem zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy.

Liczba uczestników biorących udział w grze jest dowolna. Mogą to być pojedyncze osoby lub drużyny, których skład również nie jest limitowany. Każda z drużyn wymyśla swoją nazwę oraz wybiera przedstawiciela, który w razie potrzeby jest łącznikiem pomiędzy prowadzącym a zespołem.

Standardowy Quiz składa się z dziewięciu kategorii po pięć pytań. Pomiędzy każdym pytaniem jest czas (około 2 - 3 min) na zastanowienie się nad odpowiedzią, a pomiędzy rundami dłuższa 5-minutowa przerwa. Każda kategoria dotyczy innej dziedziny wiedzy. Przykładowy zestaw kategorii to: wiedza ogólna (pytania dotyczyć mogą... wszystkiego, np. seriali telewizyjnych, sportu, polityki, wydarzeń ostatniego tygodnia), obrazy (drużyna dostaje kartę z obrazami, na których należy np. rozpoznać celebrytę), muzyka (po usłyszeniu fragmentu utworu należy podać jego tytuł), nauka (sprawdzian wiedzy z historii, geografii, biologii i medycyny, fizyki, literatury itd.), inne (prawda czy fałsz, cytaty, kulinaria). Po zakończeniu głównej części Quizu (po zaprezentowaniu wszystkich pytań z 9 kategorii) od razu będzie przeprowadzona dogrywka. Biorą w niej udział wszystkie drużyny i odpowiedź na pytanie jest drużynowa.