Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Co z Komedy?

Debata z udziałem festiwalowych gości i jurorów.

Co z Komedy?

Rozmowa z udziałem festiwalowych gości i jurorów m.in.: z udziałem m.in.: Soni Bohosiewicz, Bartosza Chajdeckiego, Sebastiana Górskiego, Magdaleny Grzebałkowskiej, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Misi Furtak, Tomasza Lacha, Wojciecha Mazolewskiego, Jana Kantego Pawluśkiewicza, Agnieszki Szydłowskiej, Anny Wróblewskiej, Wandy Ziembickiej-Has. Debatę poprowadzi dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski. Spotkanie będzie próbą odpowiedzi, co pozostało do dzisiaj po Krzysztofie Komedzie, na ile istotna dla dzisiejszych artystów jest jego twórczość, czy jest ona nadal aktualna, nadal interpretowana, czy ciągle budzi emocje wśród słuchaczy. 

Mała Scena OCK.