Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Warsztaty języka hebrajskiego

Podstawy wiedzy o języku hebrajskim.

Warsztaty języka hebrajskiego

Język hebrajski to język zapisywany przeważnie alfabetem hebrajskim. Jako główny język judaizmu jest nierozerwalnie związany z historią Żydów i współcześnie — z Państwem Izrael. W swojej historii, trwającej ponad trzy tysiące lat, język hebrajski przeszedł bardzo znaczące zmiany leksykalne, morfologiczne i składniowe. Przez okres około 1800 lat był on językiem liturgii i językiem literackim, nie posiadał jednak charakteru codziennego języka mówionego. Wpływ języków europejskich na współcześnie używany język hebrajski sprawia, że niektórzy językoznawcy klasyfikują go jako zupełnie odrębny język należący do grupy indoeuropejskiej.