Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

MISS POLONIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - Kalisz 2018

II Ostrowski Dzień Kolekcjonera

Prezentacje zbiorów ostrowskich kolekcjonerów.

II Ostrowski Dzień Kolekcjonera

SPOTKANIA WYMIENNE - Ostrowski Dzień Kolekcjonera to doskonała okazja do kontaktu ze spacjalistami w swojej dziedzinie, wyceny posiadanych przez siebie walorów, wymiany czy choćby zasięgnięcia informacji.

PROMOCJA KWARTALNIKA "KOLEKCJONER OSTROWSKI" - Stoisko redakcji "Kolekcjonera Ostrowskiego" zaprezentuje wszystkie wydane od maja 2015 roku numery kwartalnika. Organizatorzy zapraszają także osoby zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia czasopisma oraz kolekcjonerów gotowych podzielić się na łamach gazety swoją pasją.

WYSTAWA "OSTROWSKI KLUB KOLEKCJONERA" - Fotograficzna prezentacja dotychczasowych spotkań Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera.

SPECJALNY PUNKT "PERŁY MIESZKAŃCÓW OSTROWA" - Nowa propozycja w programie Ostrowskiego Dnia Kolekcjonera.

Ostrowski Dzień Kolekcjonera 2017 wspiera finansowo Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.